21. března 2016

Kopce kolem naší obce 2016

Loni přinesly zprávu o tomto turistickém počinu holky, letos to bylo v režii kluků. Pěkně se střídáme.